Regioteam
Flevoland

Wie staan je te woord?

Wanneer je een vraag aan de regio Flevoland stelt, word je te woord gestaan door één van de volgende hersenletseldeskundigen.

Suze Verheij

Hersenletseldeskundige

Falko Gijzen

Hersenletseldeskundige

Gina Kroonstuiver

Hersenletseldeskundige

Het regionale hersenletselteam

Het hersenletselteam in deze regio heet Hersenletselteam Flevoland.
Klik hier voor de website van het regionale hersenletselnetwerk.

Het Hersenletselteam bestaat uit deskundigen op verschillende vakgebieden die voor NAH van belang zijn. In Flevoland bestaat het team uit een psycholoog, een revalidatiearts, een specialist op gebied van arbeid, nazorg op maat, een clientondersteuner en de coördinator van het Hersenletselteam. Andere deskundigen zijn te raadplegen.

Regionale neuronetwerken
In Flevoland zijn er 3 regionale  neuronetwerken; in Almere, Lelystad e.o. en NOP/Urk. Verschillende disciplines vanuit verschillende organisaties werken daarin samen om de zorg en ondersteuning van mensen met hersenletsel en hun omgeving bekender te maken en te verbeteren.

Wat biedt het Hersenletselteam?
De hersenletseldeskundigen van Breinlijn en het hersenletselteam Flevoland kunnen het volgende voor je betekenen:

  • Advies en voorlichting over behandeling en opvangmogelijkheden;
  • Bemiddeling bij het zoeken naar oplossingen voor aangemelde problemen binnen de bestaande zorgverlening;
  • Bevorderen van samenwerking tussen de betrokken instellingen in de regio;
  • Verzamelen en registreren van binnengekomen vragen en gegevens;
  • Meedenken bij beleidsadviezen om de zorg voor mensen met hersenletsel te verbeteren en/of aan te vullen.

Partners
De volgende organsiatie zijn lid bij het Hersenletselteam Flevoland: 

  • Wij Doen
  • MEE IJsseloevers
  • MEREM
  • InteraktContour
  • Windesheim

Contact met regionale coördinator
Heb je een vraag over het regionale hersenletselteam? Neem dan contact op met de coördinatoren van het Herenletselteam Flevoland Suze Verheij en Tini Doorenweerd via NAH.Flevoland@meeijsseloevers.nl of 06-30990655.
Voor vragen over hersenletsel klik hier.